Vanaf februari ook bootcamp op donderdag!

De winterstop zit er weer bijna op! Vanaf dinsdag 5 februari gaan we weer starten met de bootcamp. De afgelopen weken hebben we geïnventariseerd of er voldoende animo was voor een tweede avond bootcamp. We zijn blij om jullie te kunnen mededelen dat er vanaf 7 februari ook bootcamp gegeven zal worden op de donderdagavond van 19.30-20.30.

Door de tweede avond ontstaat de mogelijkheid om twee keer in de week te sporten. De contributie voor 1x in de week blijft € 80,- en voor 2x in de week wordt het € 120,- per seizoen. Meer informatie hierover vind je op het aanmeldformulier. Wanneer je als huidig lid 2x in de week wilt gaan sporten, vul dan ook een nieuw aanmeldformulier in.

Wil je meer informatie over de bootcamp? Stuur een email naarsvhercules@hotmail.com.

Terugblik seizoen 2016/2017

De zomervakantie is inmiddels begonnen, maar wij blikken graag nog even met jullie terug op het afgelopen seizoen!

Op woensdag 31 mei was de laatste gymles van Hercules. Meester Joey had een leuke les bedacht voor alle kinderen. Het was een soort van apenkooi. Eerst kreeg iedereen uitleg. Alle aanwezigen mochten sportief meedoen. Er werd dan ook fantastisch door iedereen meegedaan. Er werd heel wat gerend, gesprongen en gelachen! Joey gaf aan dat het een fijn sportjaar is geweest en hij hoopt iedereen natuurlijk weer in september te mogen begroeten!

Zaterdag 1 juli hield SV Hercules de jaarlijkse uitvoering van de Streetdance groepen tijdens de kindermiddag van het Koloniefeest. De groepen 1A en 1B, de kinderen van 6 tot 8 jaar en groep 2, kinderen van 9 tot 12 jaar hadden drie dansjes ingestudeerd. De oudste groep liet 2 dansjes zien. Bij alle groepen spatte het enthousiasme eraf en zag het er mooi en verzorgd uit. Ook aan haar en kleding was veel zorg besteed. Tot slot werd er nog een gezamenlijke dans gedaan waar Hester zelf ook aan mee deed. De kinderen kregen aan het eind van de uitvoering een zakje chips en een munt voor een zakje patat. We zijn hier heel blij mee en willen de organisatie van het Koloniefeest hier dan ook nog hartelijk voor bedanken.

Het bestuur van SV Hercules bedankt de leiding weer voor hun inzet afgelopen seizoen! Woensdag 6 september en vrijdag 8 september starten de lessen weer. Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!

Cheque Rabobank

Dinsdag 4 oktober kreeg het bestuur van Hercules een waardecheque van €400 van de Rabobank uitgereikt. De ouders van ons streetdance lid Britt Kleinheerenbrink hadden een enquête in het ledenblad DichterBij van de Rabobank ingevuld. Zij werden uitgeloot en mochten €400 aan een goed doel schenken. Britt en haar ouders kozen voor Hercules. Wij zijn hier erg blij mee en zullen het goed besteden! Heel erg bedankt fam. Kleinheerenbrink!